Документи, които трябва да бъдат предоставени от близките за погребение/кремация.

 • Съобщение за смърт (издаден от личен лекар или болнично заведение).
  Констативния протокол издаден от Бърза Помощ не е съобщение за смърт
  На Вашите услуги Погребална агенция Алекс предлага лекар, който констатира смъртта срещу такса и издава необходим документ.
 • Лична карта - Паспорт
 • При кремация - талон за кремация
 • Декларация от близките (при живи родители - пълни лични данни)
 • При кремация декларация от съпруг/съпруга и предоставяне акт за сключване на граждански брак. Син / дъщеря предоставяне на акт за раждане
 • Документ за гробно място / урнова ниша
 • Удостоверение за наследници (родствени връзки) на името на първия погребан или положен в гробното място
Всички документи трябва да бъдат в оригинален вид, не ксерокопия
Погребална Агенция Алекс се задължава да съхранява всички документи и да ги предаде на близките след завършване на процедурите