Централни Софийски гробища

Централни Софийски гробища съществуват от 1889 г. и общата им площ е 800 дка. До тях може да се стигне с градски транспорт - тромвай №3, №4, №18 и автобус №79.

Гробищния парк е разположен между ул. 202 (юг), ул. Каменоделска (запад), ул. Първа Българска армия (север) и ул. Нешо Бончев.

Денонощно погребално обслужване и информация - тел. 0878 311 711


View Larger Map

Денонощно погребално обслужване и информация - тел. 0878 311 711

В предната част на гробищния парк (от страната на ул. 202) се намира централния вход, през който срещу такса всеки гражданин може да влезе с автомобил и да посети гробното си място, да отиде на погребение на близък или на панахида. На всеки парцел има указателна табела. След преминаване на бариерата веднага вдясно се намира Дом на покойника и ритуална зала. До тях са и двата салона, които се ползват от близките на покойниците за да почетат тяхната кончина. Още при влизане насреща се вижда храма, в който се извършва опелото на покойниците.